Aktivity pro rodiče s dětmi

Obchodní podmínky

Pravidla použití stránek

Informace, které jsou zveřejněny na těchto stránkách jsou shromažďovány jak nám časové možnosti dovolí. Dochází ke změnám cen, otevíracích dob a dalším změnám jednotlivých aktivit, na které nejsme schopni ihned reagovat. Proto slouží tyto stránky jako doporučení a nejsme odpovědní za případné nepřesnosti, změny nebo zrušení aktivit.

Budeme rádi, když nám na uvedené kontaktní údaje pošlete náměty na další zajímavé aktivity nebo pořadatele akcí.

Když nám dáte vědět o nepřesnosti na našich stránkách, v co nejkratším termínu informace opravíme.

Vyplněním e-mailové adresy a registrací na portále www.funwiki.cz uděluje uživatel společnosti BAPESKO s.r.o., popř. jejím zaměstnancům, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, jména a příjmení. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automaticky (elektronicky) v databázi příslušného redakčního systému, na kterém je portál provozován.

Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené osobní údaje shromažďovány a zpracovávány zejména za účelem navázání kontaktu s uživatelem pro účely webového portálu www.funwiki.cz a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) a informací o dalších marketingových akcích a nabídkách partnerů portálu.

Shora uvedené osobní údaje budeme shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.